Product toegevoegd aan winkelmand
 

Huiselijk geweld en kindermishandeling


Vormen van eergerelateerd geweld

Op deze pagina vind je een korte uitleg over de verschillende vormen van eergerelateerd geweld.

Lichamelijke mishandeling

Als familieleden letsel toebrengen aan een persoon. Bijvoorbeeld door te slaan, schoppen of knijpen.

Psychische mishandeling

Geestelijke druk, bijvoorbeeld door strenge controle, vernedering of bedreiging.

Huwelijksdwang

Een gedwongen huwelijk, ook wel huwelijksdwang, is niet hetzelfde als een zogenoemde uithuwelijking of een gearrangeerd huwelijk. Bij huwelijksdwang dwingen ouders, familie of de gemeenschap iemand tot een huwelijk. De persoon zelf heeft er geen zeggenschap over en stemt er niet mee in. Huwelijksdwang kan eergerelateerd zijn.

Achterlating

Achterlating (iemand achterlaten in of terugsturen naar het land van herkomst) is een onvrijwillige breuk met de sociale omgeving in Nederland. Aantasting van de familie-eer kan een rol spelen.

Levensbedreiging

Als iets zo gevaarlijk is dat je er dood aan kunt gaan. Het kan dan ook gaan om een gedwongen zelfmoord of een gedwongen abortus.

Verstoting

Het negeren, buitensluiten, ‘dood’ zwijgen of -verklaren van iemand. Er mag dan geen contact meer zijn tussen de verstotene en de familie.

Eermoord

Eermoord is moord uit naam van de familie-eer (dit wordt ook wel ‘eerwraak’ genoemd). Een getrouwde vrouw die is vreemdgegaan, kan bijvoorbeeld gevaar lopen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid