Product toegevoegd aan winkelmand
 

Huiselijk geweld en kindermishandeling


Aanpakken van eergerelateerd geweld

Belangrijk is om vermoedens van eergerelateerd geweld direct te melden bij de politie of Veilig Thuis. De politie kan mogelijke zaken voorleggen aan het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG). Ga niet zomaar een gesprek aan met een vermoedelijke dader en/of familieleden om je vermoedens te delen.

Voor de aanpak van eergerelateerd geweld, houd je rekening met onderstaande aandachtspunten.

  • Laat altijd een risicotaxatie en –analyse opstellen door experts van de politie met behulp van de checklist eergerelateerd geweld.
  • Er is een specifieke meldcode voor eergerelateerd geweld.
  • De stappen van de meldcode worden anders ingevuld. Het is van groot belang niet direct de ouders te betrekken of te informeren vanwege het risico op escalatie en gezichtsverlies.
  • Bekijk ook deze factsheet van Movisie op de website rijksoverheid.nl over de aanpak meldcode bij vermoedens van eergerelateerd geweld.

Rollen en taken partners in de aanpak van eergerelateerd geweld

Er zijn een aantal specifieke partners betrokken bij de aanpak van eergerelateerd geweld die ook een leidende rol hebben.

Politie

Veilig Thuis

Zorg- en Veiligheidshuis

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid