Product toegevoegd aan winkelmand

Horizontale fraude


Aanpak gemeenten

De aanpak van horizontale fraude komt niet altijd voor in de integrale veiligheidsplannen van gemeenten. Toch kan je als gemeente een belangrijke rol spelen in de preventie van fraude. Wat kan je als gemeente doen?

Signaleer slachtoffers

Slachtoffers van horizontale fraude doen niet altijd aangifte bij de politie, maar vaak zijn er directe en indirecte signalen zoals:

  • aanmelding bij schuldhulpverlening,
  • aanmeldingen bij Slachtofferhulp Nederland,
  • signalen vanuit eerstelijnszorg (verhalen achter de voordeur),
  • meldingen bij ondernemersverenigingen of
  • meldingen bij FraudeHelpdesk.

Stimuleer slachtoffers om melding te doen van horizontale fraude.

Geef aandacht aan kwetsbare groepen

De verschijningsvormen van horizontale fraude zijn zo divers dat vrijwel iedereen het risico loopt om ooit slachtoffer te worden. Toch zijn er een aantal kwetsbare groepen te onderscheiden zoals:

  • senioren,
  • jongeren,
  • ondernemers en
  • mensen in een sociaal-financieel kwetsbare positie.

Veelal zijn dit doelgroepen die al in je gemeentelijk (veiligheids)beleid voorkomen. Als je communiceert richting deze doelgroepen, neem dan ook het onderwerp horizontale fraude mee. 

Help slachtoffers de juiste hulp te vinden

Slachtoffers van horizontale fraude kunnen voor juridische en overige hulp bij Slachtofferhulp Nederland en bij de Fraudehelpdesk terecht. Help als gemeente om slachtoffers de weg te vinden naar deze hulpverlening.