Product toegevoegd aan winkelmand

Horizontale fraude


Horizontale fraude

Horizontale fraude is een ernstige vorm van criminaliteit. Het gaat over fraude die gericht is tegen burgers, bedrijven en financiële instellingen en kan (grote) financiële en economische schade aanrichten. Ook leidt deze fraude tot ondermijning van het economisch stelsel en de aantasting van het vertrouwen, het rechtsgevoel en de onderlinge solidariteit binnen de maatschappij. 

Preventie

De èchte winst bij de aanpak van horizontale fraude, is te behalen door preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. Dit vraagt om een integrale aanpak waarin overheid en private partijen (zoals brancheorganisaties, beroepsgroepen zoals curatoren en notarissen, banken en andere relevante organisaties) afstemmen en samenwerken om maatregelen tegen fraude te nemen. 

Belangrijke onderdelen van de aanpak tegen horizontale fraude zijn:

 • het versterken van de bewustwording en weerbaarheid van burgers en bedrijven;
 • het opwerpen van barrières door (met name) private en publieke partijen, die het de fraudeur zo moeilijk mogelijk maken;
 • een gerichte inzet van het strafrecht als iemand zich schuldig maakt aan fraude.

Hoofdvormen

Horizontale fraude omvat een breed spectrum aan fraudevormen. Politie en Openbaar Ministerie onderscheiden in de aanpak van horizontale fraude de volgende hoofdvormen:

 • krediet-, hypotheek- en depotfraude
 • fraude met betaalproducten (onder andere skimming, phishing, creditcard)
 • verzekeringsfraude of assurantiefraude
 • telecomfraude
 • faillissementsfraude
 • acquisitiefraude
 • intellectuele eigendomsfraude / namaakgoederen
 • vastgoedfraude
 • fraude met kilometertellers
 • fraude in de zorg (incl. fraude met persoonsgebonden budget)
 • internet gerelateerde fraude ( o.a. online handelsfraude )
 • voorschotfraude (o.a. datingfraude)
 • identiteitsfraude

Links