Product toegevoegd aan winkelmand
 

High Impact Crimes


Leidraad alcohol- en drugsbeleid evenementen

Een belangrijk aandachtspunt bij evenementen, festivals en grote openbare concerten is het gebruik van alcohol en drugs door bezoekers en de daarmee gepaard gaande gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Om gemeenten en andere partijen hierbij te ondersteunen heeft het Trimbosinstituut een leidraad alcohol en drugs bij evenementen. Hierin staan ook ervaringen van diverse gemeenten. Op alle plaatsen waar alcohol getapt en geschonken wordt, moet natuurlijk worden voldaan aan de Drank- en Horecawet. Dat geldt zowel voor de commerciële als voor de niet-commerciële horeca.

Belangrijke regels zijn:

  • aan personen beneden de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht
  • gelegenheden die drank schenken mogen dronken personen of personen onder invloed van andere drugs niet toelaten
  • er mag geen alcohol verkocht worden aan personen die al dronken zijn

 

Doel en doelgroep

De leidraad alcohol en drugs bij evenementen biedt gemeenten en andere partijen een overzicht van de maatregelen en interventies die vooraf, tijdens en na evenementen ingezet kunnen worden om de risico’s door alcohol- en drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid