Product toegevoegd aan winkelmand
 

High Impact Crimes


Checklist invoering controle op wapenbezit scholen

De 'Checklist invoering controle op wapenbezit scholen' is ontwikkeld door Bureau Beke in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze lijst helpt scholen in het voortgezet onderwijs bij het verminderen van wapens op hun instelling door de mogelijkheden en benodigde stappen voor de invoering van wapencontrole toe te lichten. In de lijst staan:

  • de betrokken partijen 
  • de fasen voorbereiding, uitvoering en nazorg
  • het verankeren van de controles in het schoolveiligheidsbeleid en schoolreglement

Doel en doelgroep

De 'Checklist invoering controle op wapenbezit scholen' helpt het voortgezet onderwijs succesvolle invoering van controle op wapenbezit op school. Dit vermindert het wapenbezit onder leerlingen en verhoogt daardoor de veiligheid op school.

Betrokkenen

  • Gemeente 
  • Openbaar Ministerie
  • Voortgezet onderwijs

Resultaat

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid