Product toegevoegd aan winkelmand

Heling

Jubileumboek Stop Heling 5 jaar

23 april 2018

Voor het samenstellen van het jubileumboek Stop Heling 5 jaar zijn de vertegenwoordigers van diverse betrokken partijen geïnterviewd, alsmede diverse aanwezige informatiebronnen geraadpleegd. Er zijn door de jaren heen meerdere projecten opgezet omtrent de bestrijding van heling. Sinds 2011 staat ook het Ministerie van Justitie en Veiligheid achter het gebruik van Stop Heling. 

Beschrijving

Sinds 2013 is Stop Heling officieel projectmatig ingericht onder het programma High Impact Crimes (HIC) en wordt met dit systeem de pakkans voor diefstal en heling vergroot en het aantal HIC-delicten verkleind. Via de Stop Heling app en website kan worden gecontroleerd of (tweedehands) spullen als gestolen goederen staan geregistreerd bij de politie. Om het systeem van Stop Heling zo effectief mogelijk te laten werken, wordt gebruik gemaakt van een database met gestolen goederen. De database van Stop Heling wordt vanaf 2010 door de politie gevuld. In 2017 telde de database bijna 1.300.000 voornamelijk unieke gestolen goederen, waarvan fietsen, communicatieapparatuur en computers in de top 3 van geregistreerde producten staan.

Organisatie

Stop Heling

Conclusie

Na het lezen van dit jubileumboek is ongetwijfeld duidelijk geworden dat veel mensen en partijen betrokken zijn bij het realiseren van de succesvolle ontwikkelingen van Stop Heling. Zonder het samenkomen van al die vooruitstrevende energie, afkomstig vanuit diverse hoeken, zou Stop Heling geen voet aan de grond hebben kunnen krijgen. En nu gedurende de afgelopen vijf jaar heeft het programma zichtbaar impact gehad op diverse fronten.

Link

Bekijk hier het jubileumboek.