Product toegevoegd aan winkelmand
 

Heling

E-begunstiging strafbaar?

Iemand die inbreekt in een computersysteem maakt zich volgens art. 138ab Sr schuldig aan computervredebreuk. Maar hoe zit het met iemand die de computergegevens die op een dergelijke illegale wijze zijn verkregen verhandelt, weggeeft of publiceert?.

Probleemstelling

Een dergelijke vraag deed zich onder andere voor toen er privébeelden van een voormalige tv-presentatrice op diverse websites verschenen. De beelden waren door een buurman zonder toestemming van haar computer gekopieerd. De buurman was strafbaar maar of de derden die de beelden publiceerden dat ook waren, bleek minder evident.

Vanuit de samenleving is er duidelijk een roep om ook de ‘helers’ van dergelijke gegevens te kunnen bestraffen. Dat blijkt onder meer uit kamervragen die naar aanleiding van dit incident aan de minister van Justitie zijn gesteld. In de zomer van 2010 heeft de minister het conceptwetsvoorstel ‘Versterking bestrijding computercriminaliteit’ in consultatie gebracht, dat onder meer voorziet in de strafbaarstelling van heling van digitale gegevens.

Beschrijving

Het onderzoek van deze masterscriptie Nederlands Recht valt in twee delen uiteen. In de eerste plaats is onderzocht in hoeverre heling van digitale gegevens onder het huidige recht kan worden bestraft. Vervolgens is beschreven of de eventuele gebreken daarin worden ondervangen door het conceptwetsvoorstel.

Conclusies

Heling van digitale gegevens kan onvoldoende worden bestraft middels de bestaande strafbepalingen. De zelfstandige strafbaarstelling van heling van digitale gegevens zoals voorgesteld in het conceptwetsvoorstel, vormt in beginsel een waardevolle aanvulling op de bestaande helingsbepalingen voor goederen.

Auteur

Marco Meijers

Organisatie

Open Universiteit

Bestanden