Product toegevoegd aan winkelmand
 

Heling

Buit van woninginbraak

In opdracht van Politie & Wetenschap deed onderzoeks- en adviesbureau Intraval onderzoek naar de buit van woninginbraak en de rol die inbrekers en helers daarin spelen.

Beschrijving

Het onderzoek is gedaan aan de hand van een aantal vragen:

  • Wat kenmerkt de afzetmarkt voor gestolen goederen?
  • Verschilt de afzetmarkt voor gestolen goederen per buitsoort en achtergrond van inbrekers?
  • Wat is de achtergrond van helers waar inbrekers hun gestolen goederen aan afzetten?
  • Welke route legt het gestolen goed af naar de reguliere tweedehands markt?
  • In hoeverre speelt de afnemer van gestolen goederen een rol in het stelen en helen van de buit van woninginbraken?

Conclusies

  • Winstmaximalisatie blijkt het werkzame mechanisme bij de afzetmarkt voor gestolen goederen en is het ultieme doel voor iedere inbreker en heler.
  • De toegepaste strategie hangt enerzijds af van de buitsoort en anderzijds van de achtergrond van de inbreker. 
  • In de interviews komen drie groepen helers naar voren die vaak in direct contact staan met inbrekers. Het gaat om hobbyisten, drugsdealers en winkeliers.
  • Afnemers van de buit van woninginbraak geven in sommige gevallen sturing aan de goederen die worden gestolen of stimuleren diefstal. Aan inbrekers en helers die buit afzetten in tweedehandswinkels en juweliers wordt bij aflevering van een specifiek goed soms gevraagd of ze daarvan meer kunnen leveren.

Auteur

J. Snippe, M. Sijtstra, R. Mennes, B. Bieleman

Organisatie

Intraval, in opdracht van Politie & Wetenschap

Links