Product toegevoegd aan winkelmand

Heling


Aanwijzingsbesluiten en het waarmerken van in- en verkoop registers

Lokale regelgeving

Dit overzicht van op DOL en DOR aangesloten gemeenten per politie-eenheid, geeft informatie over: meldknop DOL, tekst aanwijzingsbesluit, datum besluit, verplicht verkoopregister, vrijstelling verleend, bewaartermijn en APV-artikelen heling.

Aanwijzingsbesluit

Het aanwijzingsbesluit voor DOR is een (politiek) besluit van de burgemeester. De burgemeester maakt bekend dat hij/zij het digitale in- en verkoopregister heeft aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en of verkoop van gebruikte en ongeregelde goederen. Het DOR is voorzien van een technisch waarmerk.

Voorbeelden aanwijzingsbesluiten:

Waarmerken

Een burgemeester is bevoegd om het in- en verkoopregister te waarmerken. De burgemeester kan deze bevoegdheid mandateren aan een ambtenaar ('door of namens'). Gelet op de strafrechtelijke aard en aanpak van heling kan deze bevoegdheid ook bij een politiechef worden neergelegd.

De politiechef kan het mandaat krijgen om bestuurlijke waarschuwingen op te stellen en uit te reiken, zoals is opgenomen in een handhavingsarrangement. De politiechef kan op zijn beurt beide bevoegdheden binnen de politieorganisatie delegeren.