Product toegevoegd aan winkelmand
 

Heling


Aanwijzingsbesluiten en het waarmerken van in- en verkoopregisters

Lokale regelgeving

Dit overzicht van op DOL en DOR aangesloten gemeenten per politie-eenheid, geeft informatie over: meldknop DOL, tekst aanwijzingsbesluit, datum besluit, verplicht verkoopregister, vrijstelling verleend, bewaartermijn en APV-artikelen heling.

Aanwijzingsbesluit

Het aanwijzingsbesluit voor DOR is een (politiek) besluit van de burgemeester. De burgemeester maakt bekend dat hij/zij het digitale in- en verkoopregister heeft aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en of verkoop van gebruikte en ongeregelde goederen. Het DOR is voorzien van een technisch waarmerk.

Voorbeelden aanwijzingsbesluiten:

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid