Product toegevoegd aan winkelmand
 

Heling


Handhaving registratieplicht opkopers

De politie voert controles uit op papieren of digitale registers van opkopers en controleert of de opkoper het goed voldoende heeft geregistreerd conform de bepalingen in artikel 2, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit bij artikel 437 van het wetboek van Strafrecht.

Als de opkoper het goed niet correct geregistreerd heeft, dan kan dat leiden tot overtreding art. 437.

Artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit van art.437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid