Product toegevoegd aan winkelmand

Heling


Aanpak opkopers

Ook opkopers van tweedehands goederen kunnen bijdragen aan het verminderen van heling:

De opkopers:

  • Melden hun bedrijf aan bij de gemeente.
  • Registreren serienummers van (waardevolle) goederen in een inkoopregister.
  • Gebruiken bij voorkeur het Digitaal Opkopers Register.
  • Kopen bij twijfel geen tweedehands goederen.
  • Kunnen in geval van schade gebruik maken van SODA, mits ze zijn aangesloten op het DOR.
  • Registreren serienummers van (waardevolle) eigendommen in het inkoopregister.
  • Maken bij voorkeur bij niet-unieke goederen een foto van het object.
  • Geven bij melding serienummers en foto’s door aan politie.

Links

Bestanden

Beleidslijn heling voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen, gemeente Rotterdam