Product toegevoegd aan winkelmand
 

Heling


Aanpak opkopers

Ook opkopers van tweedehands goederen kunnen bijdragen aan het verminderen van heling:

De opkopers:

 • Voldoen aan hun meldplicht door zich als opkoper te melden bij de gemeente
 • Geven wijzigingen van hun opkopersbedrijf door aan de gemeente, zoals een verhuizing of opheffing van het bedrijf
 • Voldoen aan hun registratieplicht en maken daarvoor bij voorkeur gebruik van het DOR
 • Controleren voordat ze een gebruikt of ongeregeld goed opkopen, het serienummer via de app of website van Stop Heling
 • Kopen bij twijfel geen gebruikte of ongeregeld goed op
 • Geven aan de politie door dat hun een gestolen goed is aangeboden
 • Registreren de serienummers van (waardevolle) goederen in hun inkoopregister
 • Maken bij voorkeur van niet-unieke goederen een foto van het object
 • Vergewissen zich van de identiteit van de aanbieder via het identificatiebewijs
 • Nemen een bewaartermijn in acht alvorens ze de opgekochte goederen doorverkopen
 • Maken in geval van schade gebruik van de civiele claim via SODA, mits ze te goeder trouw zijn en gebruik maken van het DOR

Links

Bestanden

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid