Product toegevoegd aan winkelmand
 

Heling


Aanpak opkopers

Ook opkopers van tweedehands goederen kunnen bijdragen aan het verminderen van heling:

De opkopers:

 • Voldoen aan hun meldplicht door zich als opkoper te melden bij de gemeente
 • Geven wijzigingen van hun opkopersbedrijf door aan de gemeente, zoals een verhuizing of opheffing van het bedrijf
 • Voldoen aan hun registratieplicht en maken daarvoor bij voorkeur gebruik van het DOR
 • Controleren voordat ze een gebruikt of ongeregeld goed opkopen, het serienummer via de app of website van Stop Heling
 • Kopen bij twijfel geen gebruikte of ongeregeld goed op
 • Geven aan de politie door dat hun een gestolen goed is aangeboden
 • Registreren de serienummers van (waardevolle) goederen in hun inkoopregister
 • Maken bij voorkeur van niet-unieke goederen een foto van het object
 • Vergewissen zich van de identiteit van de aanbieder via het identificatiebewijs
 • Nemen een bewaartermijn in acht alvorens ze de opgekochte goederen doorverkopen
 • Maken in geval van schade gebruik van de civiele claim via SODA, mits ze te goeder trouw zijn en gebruik maken van het DOR

Links

Bestanden

Beleidslijn heling voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen, gemeente Rotterdam

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid