Product toegevoegd aan winkelmand
 

Heling


Handhaving met boa's

Voor de handhaving van de registratie- en identificatieplicht van opkopers kun je naast politie ook buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in domein I (Openbare Ruimte) en domein II (Milieu, welzijn en infrastructuur) en domein VI inzetten.

Bevoegdheden 

Boa’s in beide domeinen zijn bevoegd voor de artikelen 416, 417bis, 437, 437bis, 437ter (Wetboek van Strafrecht). Bij de inzet van deze boa’s wordt gebruik gemaakt van opsporingsbevoegdheden. Er mogen dus géén bevoegdheden van toezichthouders op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) ingezet worden.

Meldplicht opkopers

Voor de handhaving van de helingbepalingen uit het Wetboek van strafrecht en de APV moet bekend zijn welke handelaren zich in de gemeente hebben gevestigd. Veel handelaren voldoen in de praktijk niet aan de verplichting ex artikel 437ter, tweede lid, Wetboek van Strafrecht om zich schriftelijk aan te melden bij de burgemeester of de door de burgemeester aangewezen ambtenaar.

Het CCV biedt gemeenten met het Digitaal Opkopers Loket (DOL) een voorziening waarmee deze meldplicht geautomatiseerd kan verlopen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid