Product toegevoegd aan winkelmand
 

Heling


Bestuurlijke sancties

Een bestuurlijke aanpak van heling binnen jouw gemeente, kan een belangrijke aanvulling zijn op politioneel strafrechtelijk optreden.

De mogelijkheden voor het opleggen van bestuurlijke sancties zijn gelegen in: 

  • Als er geen schriftelijke opgave wordt gedaan van woonadres en/of handelslokaliteit(en) dan wel wijzigingen binnen gestelde termijn i.v.m. een beroep of gewoonte maken van het opkopen. art. 2.68 APV.
  • Overtreding van de regels ten aanzien van het verkoopregister, is strafbaar op grond van de Model APV VNG 2:67 (hechtenis van ten hoogste 3 maanden of geldboete van de tweede categorie). 
  • Een (tijdelijke) sluiting behoort ook tot de mogelijkheden van de gemeente in het sanctioneren van een opkoper. De gemeente hanteert de sanctie (tijdelijke) sluiting meestal na een vijfde constatering van een overtreding van een opkoper binnen twee jaar tijd. Volgens Art. 2:68 APV, art. 125 Gemeentewet kan de gemeente dan overgaan tot sluiting van de lokaliteit voor de duur van vier weken. Bij de vierde constatering wordt vaak eerst een waarschuwing gegeven.

Praktijkvoorbeelden

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid