Product toegevoegd aan winkelmand
 

Heling


Aanpak gemeente

Als gemeente speel je een belangrijke rol bij de aanpak van heling. Je kunt op verschillende manieren actie ondernemen.

  • Stimuleer burger om hun waardevolle eigendommen te registeren in de app Stop Heling en aangifte te doen na diefstal
  • Voorzie in een loket voor de meldplicht van opkopers en maak daarvoor bij voorkeur gebruik van het DOL
  • Zorg voor het waarmerken van het inkoopregister en wijs daarvoor bij voorkeur het DOR aan en het RDW-kentekenregister voor Nederlandse gekentekende voertuigen
  • Faciliteer opkopers bij de introductie van het DOR, bijvoorbeeld door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en vertstrekken van informatie
  • Zet boa's in voor controle op de naleving van de registratieplicht
  • Formuleer een beleidslijn heling en een bestuurlijk handhavingsbeleid
  • Neem aanvullende helingbepalingen op in de APV, zoals de verplichting een bewaartermijn aan te houden voordat het goed doorverkocht mag worden

Links

Bestanden

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid