Product toegevoegd aan winkelmand
 

Grote steden


Netwerkdagen grote steden - Utrecht 2014

Op 22 mei vond de Netwerkdag Grote Steden plaats in de Winkel van Sinkel in Utrecht. Op het programma stonden de onderwerpen 'Woninginbraak' en 'Transities sociaal domein in relatie tot veiligheid'.

Met de deelnemers is gebrainstormd wat de meest kansrijke (nieuwe) manieren zijn om woninginbraken te voorkomen. Uiteraard passeerden diverse technische snufjes, maar waar beleidsmakers op dit moment vooral hun voordeel mee kunnen doen is het inzicht dat bewoners graag de gedragingen van hun buren kopiëren.

Ten aanzien van de transities op het sociale domein gaf Ira Helsloot, hoogleraar bestuur en veiligheid aan de universiteit van Nijmegen, de boodschap om het proces echt integraal aan te pakken, waarbij zorg en veiligheid hand in hand gaan. Afsluitend vertelde wethouder Frings hoe het er in Nijmegen in de praktijk aan toe gaat.

Van de gehele dag is onderstaand verslag gemaakt.

Bestanden

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid