Product toegevoegd aan winkelmand
 

Grote steden


Netwerkdagen grote steden - Online 2020

Thema: Corona en de gevolgen voor de feestmaand december en handhaving

Agenda

1.         Opening door Axel Weggelaar, het CCV.
2.         Presentatie Adriaan Wierenga, noodrechtspecialist Rijksuniversiteit Groningen en het Centrum Openbare Orde en Veiligheid.
3.         Uiteen in 5 online deelsessies over: Corona en de aankomende feestdagen, Corona en handhaving, Corona en de juridische implicaties.
4.         Terugkoppeling van de deelsessies.
5.         Afsluiting.

Presentatie Adriaan Wierenga

Adriaan ging in op de vraag waarom er nu een coronawet komt, wat hierdoor gaat veranderen ten opzichte van de huidige situatie en hoe het zit met de handhaving.

Na de presentatie gingen de deelnemers van de Netwerkdag uiteen in 5 groepjes om online ervaringen en kennis uit te wisselen over 3 onderwerpen:

 1. Corona en de aankomende feestdagen.
 2. Corona en handhaving.
 3. Corona en de juridische implicaties.

Corona en de aankomende feestdagen

Martijn Groot Nibbelink (VNG)

 • We zien een breed bestuurlijk draagvlak voor het vuurwerkverbod, maar ambtenaren maken zich nu wel zorgen hoe dat in de praktijk uit te voeren.
 • Gemeenten zijn bezig met diverse maatregelen zoals gebiedsverboden voor notoire overlastgevers, cameratoezicht, online activiteiten (bijv. online pubquiz) of binnen activiteiten organiseren voor jongeren.
 • Burgmeesters kunnen een meer communicatieve rol oppakken om nogmaals lokaal de regels te vertellen in aanvulling op de landelijke maatregelen. Burgemeesters het eerlijke verhaal laten vertellen en geen stoere taal laten uitslaan.
 • Carbid schieten: onderwerp binnen veel gemeenten i.v.m. nieuwe verzoeken sinds landelijk vuurwerkverbod. Binnenkort wordt in het Veiligheidsberaad een handreiking op de agenda gezet.
 • Meer vreugdevuren wellicht door het vuurwerkverbod, zo melden diverse gemeenten. Wordt rekening mee gehouden vooraf qua risico-inschatten en inzet brandweer.
 • De kerstperiode: de nadruk ligt op crowdmanagement in de binnensteden en op spreiding van de bezoekers door verruiming van de openingstijden. En ook gesprekken met kerken voeren over het maximaal aantal mensen die een kerk in kunnen, wellicht meer kerkdiensten?

Olga Boot (Schiedam)

 • Alhoewel de nadruk in veel gemeenten ligt op de komende jaarwisseling met het vuurwerkverbod, ligt in Maastricht de nadruk vooral op de komende carnaval. Lessen uit oud en nieuw ontvangen zij graag. Welllicht een idee om de ervaringen in januari met elkaar te delen.
 • Carbid schieten: de trend is dat nu vuurwerk verboden is, carbid schieten in opkomst is, ook in het westen van het land. De benodigdheden hiervoor zijn nu al overal uitverkocht.
 • De zorg werd uitgesproken over de capaciteit politie, is er voldoende capaciteit tijdens de jaarwisseling? Men merkt nu al veel vuurwerkoverlast. Positief om te melden is dat de politie bereid is om de vuurwerkoverlast nu al serieus aan te pakken.
 • Vragen over bodycams voor politie en boa’s om overtreders aan te pakken, zeker als er rellen gaan ontstaan in de nieuwjaarsnacht.
 • Zorgen om voetbalsupporters die de interactie met de politie zoeken tijdens oud en nieuw.
 • Een idee is om de jeugd/jong volwassenen online bezig te houden zodat ze geen rotzooi gaan schoppen. Dat idee is sympathiek om aan de voorkant van het probleem te komen, maar daar wordt nog niet zoveel mee gedaan. Het schijnt dat Breda daarover aan het nadenken is. Er wordt nog een ronde gedaan om goede voorbeelden op te halen.
 • De vraag werd geopperd of we op alle scenario’s voorbereid zijn? Goed om dat vooraf te doordenken. Maar eigenlijk wordt dat al standaard bij alle evenementen gedaan.

Pedro Nobbe (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

 • Verschuiving naar het carbid schieten. Een voorbeeld vanuit Assen hoe je daar op een verantwoorde manier mee kan omgaan: Bewust Onbeschonken Carbid Knallen (BOCK).
 • Drukke winkelstraten: communicatieve en fysieke maatregelen. Crowdmanagement en een ontmoedigingsstrategie om naar de binnenstad te komen. Daar heeft men in Leiden al ervaring mee opgedaan tijdens de 3 oktober feesten (Leids Ontzet). Verder kan men om ruimte te creëren, obstakels uit het straatbeeld verwijderen zoals reclameborden.
 • Rol burgemeester: om de drukte rond de feestdagen tegen te gaan ook regionaal kijken om winkels te sluiten zodat je een waterbed effect kan tegengaan.
 • Er moet landelijke communicatie zijn om de regels die er zijn rondom corona zoveel mogelijk te laten naleven.

Corona en handhaving

Sten Meijer (het CCV)

 • Zijn er voorbeelden om de 1,5 meter na te leven. Het CCV doet hier in opdracht van de VNG onderzoek naar.
 • Samenwerking gemeenten en de veiligheidsregio. Dat was in het begin zoeken, bijv. de problemen rondom de vuilstort. Velen gingen tijdens de corona hun huis opruimen en werd het erg druk bij de vuilstort. Nu loopt het contact met de veiligheidsregio beter. Ze zijn beter ingericht op handhaving.
 • Samenwerking met de politie en de back-up met de politie. Goede afspraken zijn nodig, zeker in relatie tot horeca en jeugd. Handhaving is lastig als de bevolking de regels niet meer goed weet of dat er met 2 maten wordt gemeten. Dat heeft zijn weerslag op de boa die zich onveiliger gaat voelen. Nadenken over eventuele bewapening en een gemeente gaat de boa’s uitrusten met steekwerende vesten.
 • Goede voorbeelden via boa-expertisecentrum.nl.

Corona en de juridische implicaties

Michelle van de Bosch (Maastricht)

 • Er komen steeds meer vragen terecht bij de juristen van de gemeenten en de veiligheidsregio over het grijze gebied van de coronamaatregelen waar niet altijd een antwoord op is. Heeft de VNG daar een rol in? Antwoord: Nu met de nieuwe coronawet komt er één ondersteuningsstructuur van de veiligheidsregio’s, VNG en het Rijk. Nagaan of dat ook over dit soort vragen gaat (actie VNG).
 • Hoe om te gaan met het informeren van de gemeenteraad in coronatijd? Is daar nu beleid voor om de gemeenteraad te informeren?
 • De drukte in de binnenstad is vaak een knelpunt waar niet altijd een goede oplossing voor is.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid