Product toegevoegd aan winkelmand
 

Grote steden


Netwerkdag Grote Steden - Amsterdam 2011

Het programma van de dag was samen met het Van Traa-team opgesteld. Dit team kwam voort uit het Wallenproject dat met het bundelen van bestuurlijke instrumenten de criminalisering van het Wallengebied wil tegengaan.

Achtereenvolgens kwamen aan bod:

  • Bestuurlijke aanpak Wallengebied Amsterdam door Kees Lacet (hoofd Van Traa-team gemeente Amsterdam).
  • Ontwikkelingen in het Grotestedenbeleid door Claire de Jong (gemeente Leeuwarden).
  • Wet BIBOB in de praktijk door Brian Varma (lid Van Traa-team gemeente Amsterdam)
  • BIBOB in de bouwvergunningverlening door Friso Bons (lid Van Traa-team gemeente Amsterdam

Bestanden

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid