Product toegevoegd aan winkelmand
 

Grote steden


Netwerkdag Grote Steden - Alkmaar 2011

Verschillende aandachtspunten voor gemeenten kwamen aan de orde:

  • Betrek op lokaal niveau de interne en externe partners bij het veiligheidsbeleid en wijs hen op hun verantwoordelijkheid.
  • Er komt een nieuwe wet over de versteviging regierol gemeenten ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid. Het CCV gaat een speciale handreiking uitgeven voor gemeenteraadsleden.
  • Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het werkprogramma 'Nederland Veiliger' opgezet, waarbij onder andere maatregelen zijn voorgesteld om lokale overheden en bestuurders te ondersteunen in hun aanpak.
  • De G32 streeft naar een betere verbinding van het thema veiligheid met drie andere pijlers. Daarvoor wordt een nieuwe structuur opgezet.
  • Er zijn verschillende redenen waarom feitelijke veiligheid en subjectieve veiligheid niet met elkaar stroken. In een lezing van een Amerikaanse veiligheidsexpert worden verschillende redenen genoemd waarom gevoel van veiligheid niet overeen komt met feitelijke veiligheid.
  • Tijdens een interactie-sessie met deelnemers aan de netwerkdagen zijn acht tips geformuleerd om feitelijke veiligheid en gevoel van veiligheid beter op elkaar te laten aansluiten.
  • Het is nog onduidelijk wat voor gevolgen de komst van een nationale politie heeft op lokaal veiligheidsniveau. Aan de hand van een historische beschouwing over de ontwikkeling van de Nederlandse politie werd een aantal belangrijke aandachtspunten en ontwikkelingen benoemd.
  • In de afgelopen jaren namen de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van toezicht en handhaving enorm toe. Een deel van deze taken verschoof van donkerblauw (politie) naar lichtblauw (gemeentelijke BOA’s).

Bestanden

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid