Product toegevoegd aan winkelmand
 

Grote steden


Verslagen Netwerk Grote Steden

Om het veiligheidsbeleid zo goed mogelijk te organiseren, van elkaar te leren en te netwerken, is het Netwerk Grote Steden ontstaan. De jaarlijkse netwerkdagen vinden in november plaats, elke keer in een andere stad. Hieronder vind je de beschikbare verslagen.

Nijmegen 2023

Het thema in 2023 was Maatschappelijke onrust en ongenoegen.
Lees meer

Online 2020

Het thema in 2020 was: Corona en de implicaties voor de feestmaand december en handhaving.
Lees meer

Emmen 2017

Op 16 en 17 november vonden de Netwerkdagen Grote Steden plaats in Emmen. Tijdens deze dagen stonden de volgende thema's centraal: ondermijning, cybercriminaliteit, zorg en veiligheid.
Lees meer

Amersfoort 2016

Het centrale thema van de Netwerkdag Grote Steden op 7 april in Amersfoort was: 'radicalisering en polarisatie'.
Lees meer

Leeuwarden 2015

Op 19 en 20 november vonden de Netwerkdagen Grote steden plaats in Leeuwarden. De twee onderwerpen die deze dagen werden besproken waren verwarde personen en vluchtelingen en veiligheid.
Lees meer

Utrecht 2015

Op 9 april vond de Netwerkdag Grote Steden plaats in Utrecht. Het thema van de dag was maatschappelijke onrust.
Lees meer

Rotterdam 2014

Op 20 en 21 november vonden de Netwerkdagen Grote Steden plaats in Rotterdam. De thema’s van de dagen waren: Radicalisering, Naleving en Decentralisaties in het sociale domein in relatie tot veiligheid.
Lees meer

Utrecht 2014

Op 22 mei vond de Netwerkdag Grote Steden plaats in de Winkel van Sinkel in Utrecht. Op het programma stonden de onderwerpen 'Woninginbraak' en 'Transities sociaal domein in relatie tot veiligheid'. De 'high lights' van deze dag waren de gastoptredens van Ben Vollaard over woninginbraken, Ira Helsloot en wethouder Frings van Nijmegen over de Transities.
Lees meer

Eindhoven 2013

De netwerkdagen die in het najaar van 2013 in Eindhoven werden gehouden, stonden in het teken van de zin en onzin van top-x aanpakken, het innovatieve project Living Lab over crowdcontrol op het Stratumseind, de uitgaansstraat in Eindhoven, en effectieve wijkinterventies.
Lees meer

Utrecht 2013

Niets doen is geen optie! Sociale media zijn anno 2013 niet meer weg te denken uit de wereld van criminaliteitspreventie, handhaving en toezicht. Roy Johannink van bureau VDMMP gaf een inspirerende inleiding over de consequenties van sociale media op het lokale veiligheidsbeleid. Conclusie voor gemeenten is dat er bij een geval van dreiging via de sociale media in ieder geval een snelle risicoanalyse moet worden uitgevoerd.
Lees meer

Deventer 2012

In de afgelopen periode hebben diverse steden bijgedragen aan de vijf subwerkgroepen. Op de netwerkdagen in Deventer op 22 en 23 november gaven vier van de vijf subwerkgroepen terugkoppeling: veiligheidshuizen, regierol steden, bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit en intelligence.
Lees meer

Amsterdam 2012

De netwerkdag op 24 mei in Amsterdam opende met een presentatie van Onno Peer, directeur CCV over positionering van het CCV. Daarna kwam prioritering van veiligheidsonderwerpen aan bod.
Lees meer

Alkmaar 2011

De netwerkdagen in Alkmaar op 24 en 25 november 2011 stonden in het teken van lokale slagkracht: gemeenten moeten de komende tijd met minder geld van het Rijk toch proberen de regie te houden op het lokale integrale veiligheidsbeleid. De centrale vraag voor deze twee netwerkdagen is: Door het wegvallen van de Van Montfransgelden moeten gemeenten met minder geld steeds meer doen. Hoe zorgen we op lokaal niveau voor voldoende slagkracht?
Lees meer

Amsterdam 2011

De deelnemers van de Netwerkdag Grote Steden kwamen op 27 mei 2011 bijeen in Amsterdam. Het was voor de eerste keer dat een Netwerkdag in een G4-gemeente werd gehouden. Doel van deze Netwerkdag Grote Steden was dat de grote steden inspirerende voorbeelden konden uitwisselen over de wijze waarop gemeenten het beleid rond bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad kunnen vormgeven.
Lees meer

Gouda 2010

Verslag van de Netwerkdag Grote Steden met als thema: 'Overlast Marokkaans-Nederlandse jongeren'. Marokkaans-Nederlandse jongeren zijn sterk oververtegenwoordigd in de groep jongeren die overlast op straat verzorgen. Hier is de laatste tijd veel aandacht voor geweest, ook in de media, waarbij sommige gemeenten meer in de aandacht komen met deze problemen dan andere gemeenten. Dit heeft gevolgen voor het imago van de gemeenten.
Lees meer

Leiden 2008

Op donderdag 22 mei vond de halfjaarlijkse netwerkdag veiligheidscoördinatoren van de Grote Steden plaats in Leiden. ’s Ochtends stond de toekomst van het Grotestedenbeleid centraal en ’s middags werd ingegaan op het veiligheidsgevoel. Er waren rond de veertig deelnemers uit achttien verschillende steden.
Lees meer

Maastricht 2007

De netwerkdagen voor de veiligheidscoördinatoren van de Grote Steden vonden dit jaar plaats in Maastricht op 29 en 30 november 2007. Donderdag 29 november stond in het teken van de Bestuurlijke Aanpak. Vrijdag 30 november was het programma gewijd aan Zorg en veiligheid. In totaal waren vijftig veiligheidscoördinatoren uit twintig verschillende steden aanwezig.
Lees meer

Almere 2007

Op donderdag 19 april 2007 vond de halfjaarlijkse netwerkdag veiligheidscoördinatoren van de Grote Steden plaats. Het programma bestond uit een mix van fysieke en sociale veiligheid. ’s Ochtends stond de rol van de veiligheidscoördinator ten aanzien van instortingsgevaar van gebouwen centraal; ’s middag was het thema Jeugd en Veiligheid vooral gericht op veilig uitgaan. Er waren rond de 45 deelnemers uit twintig verschillende steden.
Lees meer

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid