Product toegevoegd aan winkelmand

Geweld


stappenplan
 

2b. Definitie van geweld

Bij het vormgeven van integraal geweldbeleid is de definitie een zeer belangrijke, maar lastige stap. Geweld is zo’n veelomvattend thema dat dé definitie van geweld niet bestaat.

Denk bij het definiëren van geweld aan het volgende:

  • Wie betrek je bij de definiëring van geweld? Zorg dat iedereen het eens is over de definitie voor je verder gaat. Hoe meer partijen betrokken zijn, hoe langer deze fase duurt, maar ook hoe meer draagvlak er is.
  • Welk concreet doel wil je bereiken met het beleid? Bijvoorbeeld: hebben de geweldsincidenten met de hoogste impact op slachtoffers prioriteit? Dan gaat de definitie vooral over ernstige mishandeling tegen personen. Is het belangrijk dat het veiligheidsgevoel van burgers verbetert? Dan moet de definitie vooral betrekking hebben op veelvoorkomende vormen van geweld, zoals vandalisme, bedreiging en schelden.
  • Maak de definitie van geweld zo meetbaar mogelijk. Van de ernstige vormen van geweld wordt meestal aangifte gedaan. Deze staan dus geregistreerd. Van lichte vormen van geweld, zoals verbaal geweld, daarentegen wordt zelden aangifte gedaan. Deze staan dus niet geregistreerd. Hierdoor is het lastig vast te stellen of het beleid het gewenste effect heeft gehad. Hou hiermee rekening als je lichte vormen van geweld opneemt in de definitie van geweld.

Definitie

De politie werkt met de volgende definitie van geweld: 'Geweld is een verbale, fysieke en/of seksuele handeling gericht tegen mens of dier en tegen de wil van het slachtoffer, waardoor lichamelijk en/of psychisch letsel kan ontstaan dan wel de integriteit van een persoon kan worden geschonden.'

Tip

Houd gedurende de uitvoering van het beleid zoveel mogelijk vast aan de gekozen definitie. Door de definitie te wijzigen, bijvoorbeeld te verbreden, is het lastiger om de aanpak praktisch en hanteerbaar te houden.