Product toegevoegd aan winkelmand

Geweld


Stappenplan Integraal geweldbeleid

Hoezo integraal geweldbeleid?

Hoezo integraal geweldbeleid? Huiselijk geweld, uitgaansgeweld of Veilige Publieke Taak: veel gemeenten zijn bezig met de aanpak van geweld. Ook komt geweld terug in 4 van de 5 onderdelen van de handreiking Kernbeleid Veiligheid, een belangrijke basis voor het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Diverse afdelingen en diverse organisaties besteden aandacht aan geweld. Dit kan leiden tot botsende belangen, dubbel werk doen, verliezen van overzicht en het verslappen van aandacht.

Integraal werken kan dit voorkómen, bijvoorbeeld door een Programma Geweld in te richten. Integraal geweldbeleid betekent een structurele aanpak van geweld, die verschillende geweldthema’s omvat, samenhangend wordt uitgevoerd en een grote impact heeft. Dit stappenplan helpt gemeenten tot zo’n integrale aanpak van geweld te komen.

De meerwaarde

Een aantal gemeenten werkt al met een integrale geweldaanpak. Zij ervaren een duidelijke meerwaarde en diverse voordelen:

 • Meer samenhang in het beleid en acties.
 • Beter overzicht over de gehele geweldaanpak.
 • Blijvend besef van urgentie: structurele aandacht voor geweld.
 • Brede netwerk- en kennisontwikkeling.
 • Doelgericht samenwerken aan minder geweld.
 • Financiële zekerheid voor de geweldaanpak.
 • Flexibiliteit in de aanpak.
 • Betere borging van resultaten.

Geïnteresseerd?

Hier lees je stap voor stap hoe je integraal geweldbeleid ontwikkelt, uitvoert en welke resultaten jedaarmee bereikt. In iedere stap krijg je informatie hoe je te werk kunt gaan, voorzien van nuttige tips van collega-gemeenten. Je ziet hun overwegingen, succesfactoren en praktijkvoorbeelden. De stappen vind je aan de rechterkant van deze pagina in het stappenplan.

Heb je vragen of mogen wij je benaderen over jouw ervaring met integraal geweldbeleid? Neem contact op met projectleider Marjolijn van Hest.

Stap voor stap naar een integrale geweldaanpak

StapActiviteiten
1. Besluiten
 • Wanneer krijgt geweld prioriteit
 • Wanneer verdient een integrale aanpak de voorkeur
2. Voorbereiden
 • Programmamanager aanstellen
 • Definitie van geweld bepalen
 • Feiten en cijfers over geweld achterhalen
 • Lopende acties in beeld brengen
3. Ontwikkelen en uitvoeren
 • Doelen en gewenste resultaten bepalen
 • Geweldthema's en prioriteiten formuleren
 • Organisatie en samenwerking
 • Prestatieafspraken maken
 • Randvoorwaarden realiseren
 • Programmaplan opstellen
4. EvaluerenResultaten, efficiëntie en effectiviteit van het beleid bepalen
5. SuccesfactorenTien tips voor succesvol integraal geweldbeleid