Product toegevoegd aan winkelmand

Geweld op school

Samen voor een veilige school

06 april 2017

Gespreksleidraad voor onderwijsinstellingen en politie

Afbeelding van de voorkant van de gespreksleidraadScholen, gemeente, politie, hulpverlening en zorg werken samen aan een veilige leeromgeving, zonder criminaliteit, pesten en overlast. Deze gespreksleidraad helpt de samenwerking tussen school en politie vorm te geven of te verbeteren.

Beschrijving

De school en de politie hebben de gezamenlijke taak om criminaliteit en overlast op en rond school tegen te gaan. Een goede samenwerking tussen school en politie biedt de volgende meerwaarde:

  • Kinderen en jongeren moeten veilig kunnen opgroeien en de school speelt daar een grote rol in. Tegelijkertijd is de school slechts een onderdeel van de leefwereld van een kind. De politie heeft meer inzicht in de problemen buiten de school.
  • Als het plotseling misgaat, bijvoorbeeld een grote vechtpartij, of als er iemand een wapen trekt, dan moet de school weten wie ze moet bellen en wat ze moeten doen. Alleen door vooraf afspraken te maken met de politie kun je snel handelen op die momenten dat het ertoe doet.
  • Door regelmatig preventief aanwezig te zijn op school leert de politie veel jongeren kennen. Andersom wordt de drempel lager voor leerlingen om contact op te nemen met de politie. Daardoor is de politie eerder op de hoogte van signalen, en kan er beter worden gehandeld. 

Het gezamenlijk zorgen voor een veilige leeromgeving begint met een gesprek tussen de schoolcontactpersoon en de politiecontactpersoon. Het doel van het gesprek is onderzoeken hoe school en politie samen de veiligheid in (en om) school kunnen handhaven en/of verbeteren, en hierover samen afspraken maken.

Deze leidraad biedt een basis voor dit gesprek. Aan bod komen achtereenvolgens: het gesprek beginnen, inventarisatie van de veiligheid, afspraken maken, evaluatie van de samenwerking en afronden. Daarnaast is ook een invulformulier opgenomen om informatie en afspraken direct vast te leggen. U kunt dit formulier digitaal invullen of printen en met pen invullen.

Organisatie

Het CCV

Download