Product toegevoegd aan winkelmand

Geweld op school

Convenant schoolveiligheid

15 maart 2016

Diverse lokale organisaties zijn dagelijks bezig om onveiligheden in en rond de school te voorkomen: scholen, gemeenten, politie et cetera.

Beschrijving

Om versnipperde inzet te voorkomen is samenwerking tussen deze organisaties van belang. Een manier om daar een begin mee te maken is het opstellen van een lokaal (of regionaal) “convenant schoolveiligheid”. Het biedt een mogelijkheid om samen tot een integrale aanpak te komen.

Een aantal gemeenten in Nederland wordt op lokaal niveau al met een convenant schoolveiligheid gewerkt. Het CCV bracht in kaart op welke wijze dergelijke convenanten zijn vormgegeven en hoe zij worden uitgevoerd. Op basis van deze inventarisatie is een leidraad met een stappenplan ontwikkeld voor het samenstellen en uitvoeren van zo’n convenant. Gebruikers van dit stappenplan komen zo op een gestructureerde manier tot een convenant schoolveiligheid dat aansluit op de lokale situatie.

Auteur

Karin Bongers, Marjolijn van Hest, Sten Meijer, 

Organisatie 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Links

Convenant schoolveiligheid