Product toegevoegd aan winkelmand

Geweld op school


Geweld algemeen & weerbaarheid

Verbaal, psychisch en fysiek geweld komen op school vaak voor. Deze pagina geeft een overzicht van effectieve of veelbelovende aanpakken, handreikingen en protocollen die helpen om deze vormen van geweld op school te verminderen en de weerbaarheid van leerlingen te vergroten.

Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)

SWPBS is gericht op het bevorderen van sociaal gedrag en het verminderen van gedragsproblemen bij leerlingen. Dit doel wordt bereikt via een driejarige systematische en gelaagde gedragsaanpak. Deze bestaat uit het schoolbreed en preventief toepassen van gedragsbeïnvloedende technieken, het schoolbreed registreren/signaleren van ongewenst gedrag en het op maat inzetten van bestaande interventies voor leerlingen met risicovol gedrag. SWPBS is een veelbelovende aanpak.

Kanjertraining

De Kanjertraining helpt bij het verminderen van pesten en geweld in het algemeen door de sociaal-emotionele weerbaarheid van leerlingen te vergroten. De Kanjertraining is een bewezen effectieve aanpak.

Leefstijl

‘Leefstijl’ helpt bij het verminderen van pesten en geweld in het algemeen en vergroot de weerbaarheid van leerlingen door de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen te verbeteren. Leefstijl is een veelbelovende aanpak.

Rots en water

‘Rots en water’ helpt bij het verminderen van seksueel geweld, pesten, geweld in het algemeen en het vergroten van de weerbaarheid van leerlingen, door vanuit een fysieke invalshoek mentale en sociale vaardigheden aan te leren. Rots en water is een veelbelovende aanpak.

Zie ook: