Product toegevoegd aan winkelmand

Geweld op school


Geweld op school

School moet een veilige plek zijn. En gelukkig voelt het overgrote deel van de jongeren en het (onderwijs)personeel zich veilig. Maar er zijn nog steeds (te) veel incidenten op scholen. Uiteenlopend van diefstal en vernieling, tot verbaal en (grof) lichamelijk geweld en pesten. Dit dossier gaat over de aanpak van geweld op school.

Sociaal veiligheidsbeleid

Scholen zijn verplicht (Wet Sociale veiligheid op school, 2015) om sociaal veiligheidsbeleid te hebben en te monitoren of dit beleid effectief is. Zo ook op gebied van geweld. Daarnaast moet er een vertrouwenspersoon en antipestcoördinator worden aangesteld.

 “Agressief gedrag en geweld komen helaas vaak voor op school, vooral in het voortgezet onderwijs. Pak dit samen met gemeente en politie aan. Gelukkig zijn er veel best practices die effectief zijn in de aanpak van geweld op school.”

- Marjolijn van Hest, CCV-adviseur

Samenwerken

Een veilige leeromgeving, zonder criminaliteit en overlast, vergt voortdurende inspanning. Scholen en politie moeten hiervoor de handen ineenslaan. Zij hebben de gezamenlijk taak om criminaliteit en overlast op en rond school tegen te gaan. Om deze samenwerking vorm te geven of te verbeteren en samen afspraken te maken, ontwikkelde het CCV Samen voor een veilige school - gespreksleidraad voor onderwijsinstellingen en politie.

Een veilige school is niet alleen de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. Ook andere partijen hebben een rol zoals gemeente, jongerenwerk en justitie. Met de aanpak VRIS ontwikkel je met elkaar een brede aanpak.

Best practices en handreikingen

Om scholen en hun veiligheidspartners te ondersteunen heeft het CCV veelbelovende of effectieve aanpakken en praktische handreikingen en protocollen over de aanpak van geweld gebundeld.

Links