Product toegevoegd aan winkelmand
 

Geweld in het openbaar vervoer

Samen investeren in sociale veiligheid

In 2019 verkende het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), in opdracht van het ministerie van IenW, de mogelijkheden voor de landelijke uitwisseling van incidenten tussen vervoerders onderling en met de politie. Een goede uitwisseling is een voorwaarde voor goed informatiegestuurd beleid. Uiteindelijk draagt dat bij aan een effectieve aanpak van criminaliteit en overlast in het OV en een verbeterde veiligheidsbeleving van reizigers en personeel.

Samen met vervoerders en de Nationale Politie zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd, zoals een test-analyse op de ABC-incidenten van alle vervoerders, structurele uitwisseling over maatschappelijke ontwikkelingen en best practices in de lokale en regionale informatie-uitwisseling tussen vervoerders en politie.

Download