Product toegevoegd aan winkelmand
 

Geweld in het openbaar vervoer

Handreiking voor veiligheidsarrangementen in het openbaar vervoer

Een veiligheidsarrangement is een instrument om de sociale veiligheid in een OV-gebied te verbeteren of te handhaven. Met deze handreiking krijgen lokale en/of regionale partijen in een OV-gebied een handvat voor het ontwikkelen van veiligheidsarrangementen.

Probleemstelling

Sociale veiligheid in het openbaar vervoer, het is en blijft een actueel thema. Overlast door schoolgaande of uitgaande jeugd, diefstal en berovingen, vandalisme in bus en trein, mishandeling en overvallen op chauffeurs, helaas komt het nog al te vaak voor. In 2009 is de aandacht voor sociale veiligheid in het openbaar vervoer opnieuw opgeleefd na een aantal, ernstige, incidenten en de aanhoudende berichtgeving hierover in de media.

Samenwerking is een belangrijke voorwaarde om de sociale veiligheid in het openbaar vervoer te borgen of te verbeteren. Dit vindt bij voorkeur plaats in een veiligheidsarrangement.

Beschrijving

De handreiking is bedoeld voor partijen die gezamenlijk een veiligheidsarrangement willen opzetten voor een stationsgebied, buslijn, spoortracé of het gehele openbaar vervoer in een gemeente. Die partijen zijn gemeenten, politie, openbaar vervoer (gerelateerde) bedrijven, OV-autoriteiten en openbaar ministeries. Daarnaast kan de handreiking ook nuttig zijn voor organisaties die bij een veiligheidsarrangement betrokken zijn zoals scholen en jeugdinstellingen, plaatselijke belangenverenigingen, maatschappelijke organisaties en private partijen.

Toepassing

Een veiligheidsarrangement blijkt in de praktijk de beste garantie om de sociale veiligheid in het openbaar vervoer, ook op langere termijn, veilig te stellen. De politie, vervoersbedrijven, gemeenten, het openbaar ministerie zijn individueel beperkt in hun mogelijkheden om te reageren op (toekomstige) excessen of om de veiligheid in stand te houden. Samen staan zij sterker.

Daarnaast werkt een arrangement ook goed bij minder ernstige incidenten en in de strijd tegen verloedering. Het zorgt ervoor dat in geval van calamiteiten partijen elkaar makkelijk kunnen vinden en weten hoe te handelen. De afspraken en de maatregelen in een arrangement hebben betrekking op het beheer, de fysieke inrichting, het toezicht en de handhaving in het openbaar vervoer.

Organisatie

Kennisplatform Verkeer en Vervoer.

Bestanden

Handreiking voor veiligheidsarrangementen in het openbaar vervoer