Product toegevoegd aan winkelmand

Geweld en wapens


Geweld en wapens

Wapens vergroten de kans op (ernstig) geweld. Steekwapens worden bij geweldsincidenten in Nederland het vaakst gebruikt, gevolgd door vuurwapens (30 %), slagwapens (11 %) en overige wapens zoals pepperspray of een stroomstootwapen (6 %). Het bezit van (slag- of steek)wapens zonder vergunning is in Nederland strafbaar.

Impulsief of gepland

Wapens kunnen impulsief gebruikt worden, of gepland zoals bij een overval. Bij impulsief wapengebruik wordt vaak een wapen gebruikt dat voor het grijpen ligt, zoals een bierglas of fles. Bij gepland wapengebruik worden vaker wapens gebruikt zoals vuurwapens en vlindermessen.

Speelgoedwapens

Speelgoedwapens zijn over het algemeen niet verboden. Deze wapens kunnen echter wel gebruikt worden om bijvoorbeeld iemand te bedreigen, waardoor er wel een strafbaar feit wordt gepleegd.

Wapengebruik verminderen

Met bijvoorbeeld inleveracties voor wapens, wapenkluizen voor de horeca en campagnes en lespakketten voor scholen wil de overheid het wapenbezit terugdringen. Ook preventief fouilleren kan bijdragen aan het verkleinen van wapenbezit en –gebruik.

De ‘Checklist preventie wapencontroles op scholen’ biedt een handreiking voor preventieve controles op wapenbezit op basis van afspraken tussen scholen en lokale overheidsinstanties.

Links