Product toegevoegd aan winkelmand

Geweld en drugs


Geweld en drugs

Harddrugs zijn een risicofactor voor het ontwikkelen van gewelddadig gedrag. Vooral cocaïne, amfetamine en methamfetamine, en de combinatie met alcohol, hebben een ontremmende werking werking.

Wet middelonderzoek geweldplegers

Het gebruik van drugs is niet strafbaar, maar de handel, het bezit en de productie ervan zijn wel strafbaar. Bovendien kan de politie vanaf 1 juli 2017 dankzij de Wet middelenonderzoek geweldplegers verdachten van geweld verplichten om zich te laten testen op drugs en alcohol. Wanneer deze test gebruik uitwijst, kan dit worden meegenomen in de strafeis van de officier van justitie en de opgelegde straf door de rechter.

“Het CCV deed de afgelopen jaren veel kennis en inzichten op over de aanpak van geweld. Professionals die op zoek zijn naar effectieve en innovatieve manieren om geweld aan te pakken zijn van harte welkom.”

– Marjolijn van Hest

De overheid anticipeert

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in het kader van het Actieplan tegen geweld verschillende maatregelen genomen om geweld onder invloed van middelen terug te dringen. Zo is er eerder op kleine schaal geexperimenterd met de registratie van alcohol en drugs. Ook de Wet middelentesten bij geweldplegers is een van de maatregelen om geweld onder invloed terug te dringen.