Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning


Prostitutie

Prostitutie is sinds jaar en dag een lucratieve markt voor de georganiseerde criminaliteit. De georganiseerde misdaad houdt een deel van de prostitutiebranche dan ook stevig in zijn de greep (rapport Emergo). Dit kan resulteren in mensenhandel, uitbuiting en gedwongen prostitutie.

Naar schatting zijn in 35 procent van de gemeenten seksbedrijven gevestigd. De seksbranche beperkt zich niet tot de grote steden. Met name de noordelijke provincies en de grensgemeenten zijn de meest gewilde locaties voor het vestigen van seksbedrijven.

Stappenplan prostitutiebeleid

Het CCV zet zich in voor kennisuitwisseling en het beschikbaar stellen van best practices voor prostitutiebeleid. Een belangrijk instrument daarbij is het stappenplan prostitutiebeleid. In het stappenplan is onder meer aandacht voor vergunningverlening, handhaving en regionale samenwerking. Dit stappenplan is voorzien van praktijkvoorbeelden.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid