Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning


Mensenhandel

Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten en een (zeer) zware vorm van criminaliteit. Het is een groeiend probleem dat vele verschijningsvormen kent, zoals misbruik in de prostitutiesector, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en handel in menselijke organen. Er is sprake van dwang met het doel personen uit te buiten.

Een groot aantal organisaties in Nederland houdt zich bezig met de bestrijding van mensenhandel zoals: politie, gemeenten, Rijksoverheid, Openbaar Ministerie, Immigratie- en Naturalisatiedienst, CoMensha, het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel en de TaskForce Aanpak Mensenhandel.

Webdossier Mensenhandel

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft diverse webdossiers over de verschijningsvormen van mensenhandel. Het CCV wil met deze dossiers gemeenten en andere ketenpartners voorlichten over het herkennen van mensenhandel en de (bestuurlijke) mogelijkheden om mensenhandel effectief aan te pakken.

De algemene informatie over mensenhandel is te vinden in het dossier mensenhandel. Daarnaast zijn er drie dossiers over de afzonderlijke fenomenen:

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid