Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning


Illegale kamerbemiddeling

Met name in de grote steden waar de woningnood hoog is, opereren veel illegale woning- en kamerbemiddelingsbureaus. De personen die hier achter zitten, hebben weliswaar niet altijd een link met andere vormen van (georganiseerde) criminaliteit, maar wel veelal een of meerdere antecedenten op hun naam. Illegale hotels worden gebruikt om illegalen onder te brengen of geld wit te wassen.

Signalen en signaleerders

Klachten bij meldpunten, reclame in kranten (06-nummers, internet), meldingen van slachtoffers. Anonieme meldingen, meldingen van politie, gemeente (Dienst Wonen) en brandweer.

Verantwoordelijken

Gemeente, politie.

Strategische partners

Brandweer, Belastingdienst, OM, RIEC.

Vormen van toegepaste aanpak

Het is mogelijk in het bestemmingsplan voorwaarden over de vestigingen van hotels op te nemen. Met de APV worden de voorwaarden gesteld om overlast voor de omgeving te voorkomen. Kamerbemiddelingsbureaus kunnen vergunningplichtig worden gemaakt. Dit is in bijvoorbeeld Amsterdam het geval. Daar moeten deze bureaus over een exploitatievergunning beschikken. Den Haag kent eveneens een dergelijke vergunningplicht.

Ook hotels zijn geschikt om crimineel vermogen wit te wassen. Inkomsten kunnen er gemakkelijk worden aangevuld met zwart geld. Het is bijvoorbeeld mogelijk de hypotheek van een hotel te vergelijken met de WOZ-waarde. Gemeenten noemen het voorbeeld van een hotel met een WOZ-waarde van 6 ton en een hypotheek van 4,8 miljoen euro. Hieruit blijkt duidelijk dat er iets niet klopt. Deze vergelijking is dan een erg goede graadmeter. Ook kunnen vergelijkingen worden gemaakt met de huur- of kameropbrengsten.

Indien het logement beschikt over een horecavergunning, dan kan dit aanleiding geven tot een BIBOB-onderzoek. Ook de bouwvergunning kan een mogelijkheid geven om BIBOB op de hotelbranche toe te passen.

Aandachtspunten

Om kamerbemiddelingsbureaus te kunnen laten screenen door de BIBOB moeten deze bureaus vergunningplichtig worden gemaakt in de APV.

Praktijkvoorbeeld

Een gemeente heeft tien illegale hotels in de binnenstad opgerold. De exploitanten moeten hun werkzaamheden staken, anders kunnen ze rekenen op een dwangsom. De acties komen mede voort uit de klachten over illegale hotels (oneerlijke concurrentie en de afwezigheid van controle op veiligheid en kwaliteit van het kameraanbod).

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid