Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning


Illegale autohandel

Bij de illegale autohandel gaat het zowel om de georganiseerde diefstal van auto’s, vrachtwagens en lading als om de handel hierin. Zo nodig worden gestolen voertuigen ook omgekat. Daarnaast kunnen illegale autosloperijen en metaalopkopers een rol spelen. Deze vormen van voertuigcriminaliteit komen in Nederland regelmatig voor.

Signalen en signaleerders

Het aantreffen van gestolen auto’s, stijging (vracht)autodiefstallen, oprollen van criminele bendes, heling van voertuigen en lading. Meldingen van de douane, politie en Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.

Verantwoordelijken

In eerste instantie de politie. Bij overlast eventueel ook de gemeente.

Strategische partners

Provincie, Belastingdienst, douane, Bovag, Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, OM, RIEC.

Vormen van toegepaste aanpak

Autohandel is een vorm van detailhandel, hiervoor is geen vergunning nodig. Wanneer blijkt dat in een pand illegale autohandel wordt gedreven, kan de gemeente op basis van het bestemmingsplan van het pand bestuursdwang uitoefenen. Wanneer een autosloperij gestolen auto’s omkat (van chassisnummers uit sloopwrakken voorziet), zijn er wel mogelijkheden

Een alternatief om BIBOB toe te kunnen passen, vormt de bouwvergunning die een autohandelaar aanvraagt voor het bedrijf, het kantoor of het hekwerk rondom het terrein.

Andere bestuursrechtelijke regelgeving om zo’n bedrijf door te kunnen lichten is de controle van vergunningsvoorschriften. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de brandveiligheidsvoorschriften en inritvergunningen.

Indien dit alles geen mogelijkheden biedt, is het mogelijk om samen met de Belastingdienst niet-vergunningplichtige branches door te lichten, op basis van een convenant Handhavingsknelpunten.

Aandachtspunten

In bestemmingsplannen kunnen specifieke gebieden worden aangewezen waar autohandel is toegestaan. Dit kan verplaatsing van de bedrijvigheid tegen gaan. Bestemmingsplanwijzigingen geven echter geen resultaten op korte termijn en hebben geen invloed op de gebruikers van zo’n terrein.

Praktijkvoorbeeld

Naar aanleiding van klachten van omwonenden, heeft de gemeente Arnhem de illegale autoverkoop op straat verboden. Dit is geregeld door middel van de APV. De gemeente verbiedt daarin personen die in auto’s handelen om drie of meer voertuigen op de weg te parkeren binnen een cirkel van 25 meter. De Gelderse stad sleept niet direct alle te koop staande auto’s af. Pas wanneer overlast ontstaat, krijgt de eigenaar een boete. Volgens de Bovag hebben meer gemeenten last van illegale autohandel en bestaat de kans dat andere gemeenten de maatregel overnemen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid