Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning


Hennepplantages

De illegale teelt van hennep is omvangrijk en heeft steeds vaker een bedrijfsmatig karakter. Hennepteelt zorgt in woonwijken voor overlast zoals: brandgevaar, wateroverlast, stank, en schade aan woningen. Ook is de georganiseerde criminaliteit veelal bij de hennepteelt betrokken.

Hennepplantages zijn overal in Nederland. Hierbij kan het gaan om thuisteelt of om teelt op een grootschaliger niveau in allerlei soorten (bedrijfs)panden of op andere locaties. Het illegaal aftappen van stroom komt hierbij regelmatig voor.

Door samen te werken kan effectiever worden opgetreden tegen de hennepteelt. Ook kan met een integrale aanpak een breed scala aan sancties en maatregelen worden opgelegd. Verschillende partijen kunnen, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan de aanpak van hennepteelt: gemeenten, politie, brandweer, belastingdienst, energiebedrijven, Openbaar Ministerie en woningcorporaties.

Webdossier Hennepteelt

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een webdossier drugscriminaliteit met daarin informatie over hennepteelt. Het CCV licht met dit dossier gemeenten en andere ketenpartners voor over het herkennen van hennepteelt en de (bestuurlijke) mogelijkheden om hennepteelt te bestrijden. 

Daarnaast ontwikkelden het CCV en het RIEC Zuid-West een digitaal barrièremodel. Een barrièremodellen maakt in één oogopslag duidelijk welke barrières veiligheidspartners kunnen opwerpen om een crimineel proces te verstoren. Het gehele criminele proces wordt in kaart gebracht en per onderdeel wie een mogelijkheid heeft om in te grijpen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid