Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit

Deze studie richt zich op ondermijnende effecten van georganiseerde misdaad in wijken die het object waren van de zogenoemde wijkenaanpak of die daarmee sterke overeenkomsten vertonen.

Probleemstelling

Is voor een succesvolle doorontwikkeling van de wijkaanpak meer aandacht nodig voor georganiseerde misdaad dan tot nu toe het geval is geweest?

Beschrijving

De afgelopen decennia is, vanuit verschillende ministeries en onder verschillende benamingen, veel aandacht en energie gestoken in de wijkaanpak. Ook naar bestrijding van ondermijnende criminaliteit ging de afgelopen jaren steeds meer aandacht uit. Onder andere via de zogenaamde integrale aanpak waarin partners als gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, belastingdienst en anderen samenwerken.

Dit rapport over wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit, brengt twee werelden bij elkaar, die tot nu toe bij de overheid en in het officiële beleid niet dicht bij elkaar stonden. Het onderzoek is uitgevoerd in vier steden in de periode van medio 2012 tot begin 2014. De resultaten daarvan worden geanonimiseerd weergegeven.

Conclusies

Wijkenaanpak en de aanpak van ondermijnende criminaliteit zijn twee kanten van dezelfde medaille. Door cumulatie van problemen in kwetsbare wijken is er een voedingsbodem voor criminele activiteiten. Aanpak daarvan vergt een gebiedsgerichte benadering, waar criminaliteitsbestrijding integraal onderdeel van uitmaakt. Daarbij kan worden voortgebouwd op de integrale aanpak van ondermijning via strafrecht en het frustreren van criminele activiteiten, zoals die inmiddels in het land tot ontwikkeling is gekomen. Afstemming en nauwere samenwerking komen beide aanpakken ten goede.

Auteur

Pieter Tops (Tilburg University) en Edward van der Torre (Politieacademie)

Organisatie

Tilburg University en de Politieacademie

Bestanden