Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Verantwoording aanpak georganiseerde criminaliteit 2014

In 2014 hebben het Openbaar Ministerie (OM) en de politie hun doelstelling voor de verdubbeling van het aantal aangepakte criminele samenwerkingsverbanden ten opzicht van 2009 ruimschoots gehaald.

Beschrijving

In deze verantwoording maken het OM en de politie inzichtelijk op welke manier de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in 2014 is aangepakt en welke resultaten dat heeft opgeleverd. Centraal hierbij staan thema’s als productie van of handel in synthetische drugs, hennepteelt, mensenhandel, zware milieucriminaliteit en financieel economische criminaliteit.

Conclusies

Om de georganiseerde misdaad terug te dringen, is afgesproken dat in 2014 het aantal aangepakte criminele samenwerkingsverbanden (csv’s) is verdubbeld ten opzichte van 2009 (+100 procent), met name op de aandachtsgebieden mensenhandel, drugshandel en -productie, witwassen en financieel-economische criminaliteit.

Met een stijging van het aantal projectmatige strafrechtelijke onderzoeken op deze thema’s van 113 procent is de doelstelling gehaald. Vooral het aantal onderzoeken van mensenhandel, synthetische drugs en witwassen is toegenomen.

Het bereiken van de doelstelling in 2014 wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn over de wijze waarop ondermijnende criminaliteit zich in Nederland manifesteert. De ontwikkelingen op het terrein van liquidaties, motorbendes en hennepteelt laten zien dat georganiseerde misdaad hardnekkig is en steeds nieuwe wegen naar financieel gewin zoekt.

Organisatie

Openbaar Ministerie en Politie

Bestanden