Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Panden met een luchtje

Een inventarisatie van aanpakken om verhuur van panden voor criminele doeleinden tegen te gaan

Sommige huurders gebruiken woningen en bedrijfsruimten voor criminele doeleinden. Zo proberen criminelen woningen en bedrijfsruimten te huren om er bijvoorbeeld drugs op te slaan of te produceren, gestolen goederen onder te brengen, auto’s koud te zetten of criminelen te huisvesten.

In opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid heeft Bureau Beke een onderzoek uitgevoerd naar de huur van panden voor criminele doeleinden. In het onderzoek staan de volgende vragen centraal:

 • Welke verschijningsvormen zijn er?
 • Welke bestaande (preventieve) maatregelen of aanpakken staan bonafide verhuurders, gemeenten en andere betrokken partijen ter beschikking?
 • Welke mogelijk aanvullende instrumenten zijn nodig om het gebruik van huurpanden voor criminele doeleinden tegen te gaan?

Conclusie

Uit het onderzoek komt naar voren dat huurpanden verreweg het meest gebruikt worden voor de productie en opslag van verdovende middelen. Er blijken al veel maatregelen te bestaan om de verhuur van panden voor criminele doeleinden tegen te gaan. Het is belangrijk om deze maatregelen breder on de aandacht te brengen. Daarnaast zijn er diverse ideeën voor toekomstige maatregelen:

 1. Publiek-private samenwerking en informatiedeling
 2. Zwarte lijst
 3. Aanvullende screeningsmogelijkheden voor verhuurders
 4. Goed verhuurschap
 5. Het vergroten van controlemogelijkheden
 6. Het benoemen en gericht aanpakken van risicogebieden
 7. Vergunningplicht/registratie- of meldplicht
 8. Bewustwording en het verhogen van de meldingsbereidheid

Organisatie

Bureau Beke

Download

Panden met een luchtje (pdf)