Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Onderzoek 'Samen'

Dit rapport gaat over het onderzoek 'Samen' naar de samenwerking tussen notarissen, makelaars en overheidsinstellingen bij het voorkomen van witwassen bij onroerend goed transacties. Het werd uitgevoerd door prof. Bob Hoogenboom van Nyenrode Business Universiteit. Het onderzoek werd verricht in opdracht van VNO-NCW en MKB-Nederland. Het ministerie van Justitie en Veiligheid financierde het onderzoek.

Hoogenboom onderzocht het draagvlak onder notarissen, makelaars en taxateurs voor naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij bekeek hij ook de betrokkenheid van notarissen, makelaars en taxateurs bij witwassen en fraude.  In hoeverre er sprake is van samenwerking bij de voorkoming en bestrijding ervan?

Conclusie

Een van de conclusies is dat notarissen in de praktijk maar weinig betrokken zijn bij witwassen en fraude. Zowel het aantal meldingen als het draagvlak rond de Wwft nemen toe onder deze beroepsgroepen. De onderzoeks-, meld- en bewaarplichten worden echter niet altijd nageleefd.

In vergelijking met het totale aantal poortwachters is de hoeveelheid tucht- en strafrechtelijke onderzoeken naar witwaszaken de afgelopen 20 jaar echter gering te noemen. Er zijn sporadisch notarissen en makelaars veroordeeld voor fraude. Er is geen openbare informatie over of bewijs voor corruptie van de onderzochte poortwachters door de georganiseerde drugscriminaliteit, aldus de onderzoeker. Het is volgens Hoogenboom onzin dat het notariaat makkelijk ten prooi kan vallen aan criminele activiteiten. Hij doet wel diverse aanbevelingen met betrekking tot samenwerking en het uitwisselen van informatie.

Download

Download het rapport 'Samen'.