Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Onderzoek ‘Mainport in de tweede linie’ naar ondermijning in de sierteeltsector

In opdracht van de stuurgroep ‘Weerbare Sierteeltsector’ deed LokaleZaken samen met Bureau Beke onderzoek naar de mate van zware georganiseerde criminaliteit in de sierteeltsector. Het onderzoek werd in 2020 uitgevoerd. Het rapport heeft als titel: Mainport in de tweede linie; Over sierteelt en ondermijning.

Conclusie

Het is voor criminelen aantrekkelijk om misbruik te maken van de logistieke systemen die samenhangen met de internationale positie van de sierteeltsector. De sierteeltsector is kwetsbaar voor onder andere drugstransporten vanwege het gemak waarmee criminelen gebruik kunnen maken van de logistieke systemen en de snelheid waarmee onder meer bloemen moeten worden vervoerd.

Bij mainports zoals Amsterdam Schiphol en de Rotterdamse haven wordt een EU-buitengrens bewaakt en zijn dagelijks douane, opsporingsdiensten en vele beveiligers aan het werk. Dat is in de sierteeltsector, een mainport in de tweede linie, niet of nauwelijks het geval. Bij bloementransporten die geen EU-grens passeren is volgens de onderzoekers het niveau van controle laag. Uit het onderzoek blijkt dat dit de sector kwetsbaar maakt voor onder meer drugstransporten, arbeidsuitbuiting en witwassen.

De onderzoekers concluderen verder dat in de sierteeltsector ook (veel) geld wordt verdiend met andere ondermijnende criminaliteit. Er is sprake van systematische fraude, witwassen, oplichting, arbeidsuitbuiting en het smokkelen van onder meer wapens, sigaretten en vuurwerk. Volgens bronnen die de onderzoekers hebben gesproken zijn er criminele netwerken en malafide bedrijven die zich met meerdere vormen van criminaliteit bezighouden.

Download