Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Ondermijning langs zijpaden

Een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en aanpak van ondermijnende criminaliteit in relatie tot kleine havens en luchthavens, railtransport en binnenvaart in Noord-Brabant en Zeeland’. (2021). S. van Nimwegen, T. Spapens, R. Ceulen Politiekunde 110.

Samenwerkingsprojecten

Problemen zoals drugssmokkel en -productie, transporten van chemicaliën voor de fabricage van synthetische drugs, afvalsmokkel en grootschalige diefstallen, komen vaak slechts bij toeval aan het licht. Er zijn vele publieke en private partijen die een rol (kunnen) spelen bij het toezicht en de handhaving op deze locaties. In samenwerkingsprojecten wordt de informatie-uitwisseling en samenwerking gestimuleerd, maar het blijkt niet eenvoudig om dat op een bestendige manier te organiseren. 

Onderzoek

De politie en Tilburg University analyseerden locaties waar ondermijning plaatsvond en interviewden 15 betrokkenen bij de aanpak hiervan. Daarnaast namen zij diverse opsporingsonderzoeken onder de loep, onder andere naar:

  • het misbruik van een jachthaven als criminele ontmoetingsplaats
  • het aantreffen van een drugslaboratorium op een binnenvaartschip in Moerdijk
  • cocaïnesmokkel via de zeehavens en een kleine luchthaven. 

Afgelegen en anoniem

Op basis van de verzamelde informatie valt niet te zeggen of slechts het topje van de ijsberg zichtbaar is, of dat criminelen de voorkeur blijven geven aan de grote transporthubs of aan andere smokkelroutes. De locaties zijn voor criminelen potentieel aantrekkelijk vanwege de vaak afgelegen ligging, de anonimiteit en de wisselende niveaus van toezicht en beveiliging.

Informatie waarover uiteenlopende partijen beschikken kan niet altijd tijdig worden uitgewisseld, waardoor instanties te laat komen om verdachte goederen of personen te kunnen controleren. De politie en de andere betrokken partijen onderkennen de problemen en investeren, in onderlinge samenwerking, in informatiegestuurde en risicogerichte opsporing en handhaving. Daarbij moeten economische belangen echter steeds worden meegewogen.

Kwetsbaar

De infrastructuur van de Brabantse en Zeeuwse zeehavens, jachthavens, kleine luchthavens, en spoorterminals is daarmee kwetsbaar voor ondermijning. De verantwoordelijke instanties moeten daarom het toezicht, de handhaving en de beveiliging op deze locaties verder op orde brengen.