Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Monitor bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Het bewustzijn van gemeenten van de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit is in 2022 verder versterkt. Dat blijkt uit deze monitor van het WODC. 

Dat is met name het geval bij burgemeesters en gemeentelijke afdelingen openbare orde en veiligheid, maar nog onvoldoende bij wethouders en wisselend bij andere gemeentelijke afdelingen. De lokale organisatie kan nog verbeterd worden, evenals de rolverdeling tussen politie, OM, gemeenten en andere betrokkenen. Daarnaast is de informatiepositie van gemeenten de achilleshiel bij de doorontwikkeling van de bestuurlijke aanpak.

Focus op preventie

In de aanpak is een verschuiving te zien naar preventie. Meer focus op preventie door gemeenten betekent ook dat politie en OM zich moeten herori├źnteren, alsook dat andere ministeries dan Justitie en Veiligheid er in hun beleid op moeten aanhaken.

Informatiedeling  knelpunt

Om (een totaal-)zicht te hebben op wat zich afspeelt, is het van belang dat relevante gegevens binnen de gemeente bij elkaar komen en met verschillende organisaties worden gedeeld. Maar informatiedeling binnen gemeenten en tussen gemeenten en andere organisaties is meestal een knelpunt. Dit heeft vaak te maken met regels rondom de AVG.

Het onderzoek is uitgevoerd door Arena Consulting en Pro Facto.

Download de monitor op wodc.nl