Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Meldingsbereidheid van makelaars bij ongebruikelijke transacties

Om vroegtijdig witwaspraktijken in de vastgoedsector te voorkomen, is het van groot belang dat makelaars melding maken van ongebruikelijke transacties. Politie Oost-Nederland heeft de indruk dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door makelaars dat bij de Financial Intelligence Unit (FIU) binnenkomt – een tiental per jaar – laag is. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) is daarom gevraagd onderzoek te doen naar de factoren die de meldingsbereidheid van makelaars beïnvloeden. Ook werd gekeken wat de mogelijkheden zijn om de meldingsbereidheid te vergroten.

Verplicht transacties melden

Om witwassen te voorkomen, hebben makelaars, maar ook banken, advocaten, notarissen en accountants door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de plicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). De makelaar is daarmee een van de poortwachters van het financiële stelsel.

Het doel hiervan is de integriteit, stabiliteit en reputatie van het financiële stelsel te beschermen tegen misbruik door criminelen. Van de makelaar wordt verwacht dat hij bij het aangaan van contact met potentiële cliënten alert is, onderzoek doet en eventueel meldingen maakt bij de FIU als hij een situatie niet vertrouwt.

Belemmerende factoren

Het onderzoek ‘Meldingsbereidheid makelaars’ van het CCV is van kwalitatieve aard en gebaseerd op gesprekken met diverse makelaars, de branche-/beroepsorganisaties, Politie, FIU en Bureau Toezicht Wwft.

Lees het volledige onderzoeksrapport

Onderstaand wordt een selectie van de belemmerende factoren uit het onderzoeksrapport toegelicht.

Kennistekort hindert meldingbereidheid (weten)

Moeite met eigen (subjectieve) inschattingsvermogen (KUNNEN)

Weerstand tegen verantwoordelijkheidstoedeling, bemoeizucht en de ‘moet’ factor  (WILLEN)

Angst voor bekend worden identiteit melder (DURVEN)

Te weinig urgentie om te melden (DOEN)


Belangrijkste aanbevelingen

Onderstaand vind je een greep uit de aanbevelingen ter bevordering van het weten, kunnen en willen van de makelaars om een ongebruikelijke transactie te melden. Deze zijn vooral bestemd voor de partijen met wie het CCV gedurende het onderzoek in gesprek is geweest, te weten de branche-/beroepsorganisaties, politie, FIU en Bureau Toezicht Wwft. Het totale overzicht aan aanbevelingen lees je in het volledige onderzoeksrapport.

Bekijk het onderzoeksrapport

Versterk de kennis, het (subjectieve) inschattingsvermogen en vertrouwen (WETEN, KUNNEN)

Doorbreek de weerstand tegen verantwoordelijkheidstoedeling, bemoeizucht, 'moeten' (WILLEN)

Heb je vragen naar aanleiding van dit onderzoek of wil je zelf ook een onderzoek laten uitvoeren door het CCV over de naleving van regels, neem dan contact op met CCV-adviseur Mirjam Prinsen.