Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Landelijke voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's)

In deze brief aan de Tweede Kamer geeft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een update over de voortgang in de aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's).

Beschrijving

In 20112 is gestart met een landelijk programmatische integrale aanpak ten aanzien van outlaw motorcycle gangs (OMG's). Betrokkenheid bij criminele en ondermijnende activiteiten van OMG’s vormden hiertoe de aanleiding, in combinatie met toegenomen risico’s van escalaties en verstoringen van de openbare orde als gevolg van de sterke groei van deze clubs. 

De gekozen aanpak van de complexe problematiek van OMG’s in integraal verband werpt zijn vruchten af. Sinds de start van de integrale aanpak:

  • is de integrale informatiepositie sterk verbeterd;
  • is er lokaal, regionaal en landelijk fors geïnvesteerd op (bestuurlijk) bewustzijn en de urgentie om te handelen;
  • zijn in de volle breedte van de speerpunten in toenemende mate barrières opgeworpen;
  • zijn diverse handreikingen en leidraden ontwikkeld ter ondersteuning van de bestuurlijke aanpak.

Ondanks de positieve resultaten die de samenwerkende partners tot op heden boekten, is anno 2015 integraal optreden onverminderd nodig.

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bestanden