Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning - Justitiële verkenningen (WODC)

Dit themanummer van Jusitiële verkenningen bevat 6 artikelen over het thema georganiseerde criminaliteit en ondermijning.

2 artikelen gaan in op daders en de wijze waarop mensen betrokken raken bij georganiseerde criminaliteit en op de dynamiek tussen georganiseerde misdaadgroepen en kleinere, lokaal opererende groepen. Vervolgens haken ze in op het recente debat over witwassen en de Nederlandse belastingwetgeving. Ook kijken ze naar de aanpak van ondermijning in een artikel over de evaluatie van verschillende lokale en regionale projecten. Een historische terugblik leert daarnaast dat in Nederland het beheersen van de drugscriminaliteit altijd belangrijker is geweest dan bestrijding ervan.

Overzicht artikelen

  • Liquidaties en de verbreding van excessief geweld - Barbara van Gestel
  • Daders van georganiseerde misdaad: wie zijn het en hoe raken ze betrokken? - Vere van Koppen
  • De 'disposible army' van georganiseerde misdaadgroepen. Onderlinge relaties en weerbaarheid in de onderwereld - Anna Sergi
  • Het witwassen van criminele winsten. Over feiten, fabels en vragen die je eigenlijk (nog) niet zou moeten stellen - Edwin Kruisbergen
  • Getting the ball rolling: de bottom-up organisatie van de versterking aanpak ondermijnende criminaliteit - Karin van Wingerde, Victor van Santvoord, Roland Moerland, Lieselot Bisschop en Hans Nelen
  • Drugscriminaliteit beheersbaar houden. De inspanningen van 25 jaar - Manja Abraham en Toine Spapens

Download