Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Jaarverslag RIEC LIEC 2014

In 2014 was er veel aandacht voor de aard en omvang van georganiseerde criminaliteit in Nederland. Een belangrijke ontwikkeling was de steeds verdergaande samenwerking van overheidsdiensten bij de aanpak van ondermijning.

Beschrijving

Het jaarverslag van de Regionale Informatie en Expertisecentra en het Landelijk Informatie en Expertisecentrum (hierna: RIEC/LIEC) geeft een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de inspanning die de diverse overheidspartijen samen in RIEC/LIEC-verband hebben ontplooid om een effectieve en daadkrachtige aanpak van georganiseerde criminaliteit vorm te geven.

Conclusies

Het aantal in RIEC/LIEC-verband behandelde casussen en het aantal acties ter ondersteuning van het lokaal bestuur (gemeenten) is aanzienlijk toegenomen. Van 381 in 2013 naar 931 in 2014. Ook het aantal integrale casussen is toegenomen van 930 in 2013 naar 1.445 in 2014.

Naast de hoge prioriteit is een beter zicht op de lokale inbedding van georganiseerde criminaliteit de reden van deze stijging. In 2014 zijn de eerste resultaten van lokale screenings bereikt, onder andere door Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyses (B-CBA’s). Doordat er meer is gezocht, is er ook veel meer aan het licht gebracht. Hierdoor is het aantal signalen dat het RIEC/LIEC-verband bereikt aanzienlijk toegenomen.

Het aantal gemeenten dat in 2014 is aangesloten bij een RIEC is onverminderd hoog. Per januari 2015 zal er weer een gemeente toetreden, waarmee er slechts twee gemeenten in het land zijn die niet zijn aangesloten bij een RIEC.

Om de groeiende betrokkenheid van het bestuur optimaal te faciliteren zijn in 2014 burgemeestersbijeenkomsten georganiseerd op het thema Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's). Tijdens deze bijeenkomsten wordt gesproken over een adequate aanpak. Deze bijeenkomsten worden door burgemeesters zeer gewaardeerd.

Organisatie

RIEC en LIEC

Bestanden