Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Inventarisatie bestuurlijke aanpak van criminaliteit en bestuurlijke maatregelen in EU-lidstaten

Nederland heeft zich tot doel gesteld de bestuurlijke aanpak van criminaliteit ook op Europees niveau te verankeren. Hiertoe is deze inventarisatie over de bestuurlijke aanpak van criminaliteit en andere bestuursrechtelijke maatregelen in Europese lidstaten uitgevoerd.

Beschrijving

Uit de inventarisatie blijkt onder andere dat lidstaten investeren in de ontwikkeling van een bestuurlijke, preventieve en fiscale aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en verschillende aangrijpingspunten zien voor Europese samenwerking op het terrein van de bestuurlijke aanpak. Vooral de uitwisseling en samenvoeging van informatie en het delen van (bestuurlijke) ervaringen en ‘best practices’ zijn veelgenoemde aangrijpingspunten.

De inventarisatie wordt met een begeleidend schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer aangeboden.

Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Links