Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Handreiking APV en ondermijning voor gemeenten

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een belangrijk juridisch instrument voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning. Gemeenten kunnen in de APV regels stellen in de vorm van gebods- of verbodsbepalingen. Deze kunnen worden gekoppeld aan bestuurlijke instrumenten: zoals een vergunning, ontheffing of meldingsplicht (eventueel in combinatie met een separaat aanwijzingsbesluit en een sanctie als sprake is van overtreding).

Een bestuurlijke sanctie kan zijn: intrekking van de vergunning, bestuursdwang (sluiting, last onder dwangsom) of een bestuurlijke boete. Daarnaast kan overtreding van de APV ook strafrechtelijk zijn gesanctioneerd. APV-bepalingen kunnen daarmee een goed middel vormen om bestuurlijk barrières op te bouwen tegen misstanden en illegale praktijken. Zo kunnen deze situaties zoveel mogelijk worden voorkomen of bestreden.

Voor gemeenten die willen weten hoe ze hun eigen APV uit kunnen breiden met bepalingen die voor een aantal fenomenen rondom ondermijning toepasbaar zijn, heeft het Aanjaagteam Ondermijning samen met verschillende gemeenten, de RIEC’s en de VNG ter inspiratie een handreiking opgesteld.

De handreiking is met name bedoeld voor beleidsmakers, juristen, en professionals in de operationele praktijk, maar is ook een nuttig instrument voor bestuurders, raadsleden en leden van de driehoek.

Download