Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Georganiseerde criminaliteit in Nederland: daders, verwevenheid en opsporing

Het rapport ‘Georganiseerde criminaliteit in Nederland: daders, verwevenheid en opsporing’ is het resultaat van de vijfde ronde van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. Het behandelt de volgende onderwerpen:

  • De criminele carrière van daders in de georganiseerde criminaliteit
  • Hoe de verwevenheid van daders met hun omgeving hen in staat stelt hun criminele activiteiten af te schermen
  • De opsporing van de daders.

Voor dit rapport zijn 30 opsporingsonderzoeken op het terrein van georganiseerde criminaliteit geanalyseerd.

Conclusies

Daders in de georganiseerde criminaliteit hebben relatief veel delicten en straffen op hun naam staan op het moment dat ze in de uitgangszaak (weer) onderwerp worden van opsporingsonderzoek. In deze zin gaat het dus voor een deel om persistente daders.

Die persistentie zien de onderzoekers ook terug in wat ze doen in de georganiseerde criminaliteit; daders voor wie ze dat na konden gaan zijn in verschillende zaken vaak actief op hetzelfde criminaliteitsveld (waarbij ‘drugs’ als één breed criminaliteitsveld werd opgevat). Persistent zijn daders ook nogal eens wanneer ze geconfronteerd worden met politie-aandacht. De sociale omgeving waarin daders opereren speelt verder een verhullende of faciliterende rol bij de (persistentie van die) criminele activiteiten.

Ten slotte laten de bestudeerde opsporingsonderzoeken zien dat daders soms al langdurig crimineel actief zijn voordat het opsporingsonderzoek start. Tegelijkertijd illustreren dezelfde opsporingsonderzoeken hoe de politie wel degelijk in staat is om afschermingslagen effectief te doorbreken.

Organisatie

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Download