Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Factsheet inspiratiebijeenkomst weerbaarheid

Op donderdag 24 juni organiseerde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) een inspirerende bijeenkomst voor de leerkring gebiedsgerichte aanpak ondermijnende criminaliteit over het thema weerbaarheid. In deze factsheet lees je een uitgebreide samenvatting van de bijeenkomst, inclusief tips voor gemeenten.

Criminal Minded

Tijdens de online bijeenkomst vertelde gastspreker Rivelino Rigters de deelnemers meer over zijn achtergrond en de stichting Criminal Minded. Rigters heeft deze stichting 4 jaar geleden opgezet om jongeren en (jong)volwassenen die op sociaal en/of maatschappelijk gebied in een achterstandspositie verkeren en/of ondersteuning kunnen gebruiken in hun persoonlijke ontwikkeling te versterken en te ondersteunen.

Onderzoek weerbaarheid

CCV-adivseur Marjon den Brink ging in op het onderzoek naar de weerbaarheid van medewerkers dat het CCV voor een gemeente heeft uitgevoerd. Deze gemeente erkende dat ondermijnende (criminele) activiteiten vaak onzichtbaar blijven. Het doel van deze gemeente was dan ook het versterken van de interne weerbaarheid door de bestuurders en ambtenaren alert te maken op externe signalen van ondermijning.

Het CCV heeft de stand van zaken geïnventariseerd door bijna 50 medewerkers te bevragen op de thema’s werkklimaat, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, professioneel klimaat en maatschappelijk klimaat. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het onderzoek, lees je terug in de factsheet.

Heilige Boontjes

Gastspreker Marco den Dunnen nam de deelnemers ten slotte mee in de ontstaansgeschiedenis en werkwijze van Heilige Boontjes. Als jeugdcoördinator bij de politie kreeg hij de opdracht om contact te maken met de jeugd. Hij vroeg zich af wat ze nou echt wilden bereiken bij deze jongeren? Antwoord: Een goede toekomst. Ze wilden meedoen aan de maatschappij. Ze hadden alleen het netwerk niet om dat te kunnen en hadden het idee dat de maatschappij hen niet nodig had. Samen met Rodney van den Hengel kwam hij op het idee van een koffiebranderij en zo kwam Heilige Boontjes tot leven.

Download